Tiempo de Flamenco

Tiempo de Flamenco - Programa pel record (31/01/2019)

L'Antonio Montero recorda a aquells cantaors que ens han deixat però que el seu cant no es perderà.