Tiempo de Flamenco

Tiempo de Flamenco - Feria de Abril (30/04/2018)

Tiempo de Flamenco - Feria de Abril

L’Antonio Montero parla de la Feria de Abril que ha tingut lloc al parc del Fòrum de Barcelona. A més, comenta les penyes i germandats rocieras.