Pot Petit

Pot Petit - Ciutats (des)conegudes (15/11/2019)

Aquesta setmana viatgem als Estats Units per descobrir cançons dedicades a algunes de les seves ciutats més importants. No necessiteu ni bitllet!