Pot Petit

Pot Petit - Basat en fets reals (11/10/2019)

Aquesta setmana ens endinsem en aquelles cançons que parlen de la història i que ens recorden tot el que ha viscut la humanitat.