Pot Petit

Pot Petit - D-I-V-A (02/12/2018)

Es defineix DIVA com una cantant de renom que es caracteritza per tenir una veu excepcional. És a dir, les cantants més imponents dels 90s i 00s. Un programa dedicat a les veus més potents!