Poesía urbana

Poesia urbana - Callar és el major crim (15/11/2019)

A Poesía Urbana, Baharu Dembaga fa un repàs de la trajectòria musical de Nach i parla del que ha significat pel rap espanyol.