Poesía urbana

Poesía Urbana - Eternal music is on the beat (18/06/2018)

Poesía Urbana - Eternal music is on the beat

Baharu Dembaga i Ernest Escosa tornen amb una sessió molt íntima i una sorpresa que té a veure amb algú del programa. Sonen artistes com DJ Muggs, Lewis Parker i Funkonami.