Parem atenció

Parem Atenció - Impostos, taxes i preus públics de 2020 (31/01/2020)

Parem Atenció - Impostos, taxes i preus públics de 2020

La convidada d'aquest Parem Atenció és la regidora delegada de l'Àrea de Gestió Econòmica, Natalia Segura, qui ha posat sobre la taula les modificacions que s'han introduït en els impostos, taxes i preus públics de 2020.