Locos por la música

Locos por la música - "Resaca post Maiden" (28/05/2014)

Locos por la música - "Resaca post Maiden"
Després del concert d' Iron Maiden no podem deixar d'escoltar Rock.... bon Rock i contundent.