Les perles de la ràdio

Reportatge: Solidaridad entre semejantes (16/05/2000)

Reportatge: Solidaridad entre semejantes

Reportatge de Raquel Sánchez sobre les campanyes que adverteixen del perill del consum de drogues.