Las Mañanas de Radio Montornés

Las Mañanas - Més tecnologia LED als carrers del poble (19/07/2022)

Las Mañanas - Més tecnologia LED als carrers del poble

La substitució de l'enllumenat públic pet tecnologia LED contínua. La regidora de Medi Ambient, Mar Garcia, ha declarat quins beneficis comportaran aquests canvis. ara s'ha actuat als carrers de l’Estrella i de Sant Isidre, i al passatge i la rambla de Sant Sadurní.