Las Mañanas de Radio Montornés

Las Mañanas - Aprovació del nou Codi Ètic i de Conducta de l'Ajuntament (27/10/2021)

Las Mañanas - Aprovació del nou Codi Ètic i de Conducta de l'Ajuntament

El Ple de l'Ajuntament ha aprovat el nou Codi Ètic i de Conducta de la institució. A més, es crearà una comissió per controlar el compliment d'aquest codi.