Las Mañanas de Radio Montornés

Las Mañanas - La convivència als pipicans (03/07/2019)

Las Mañanas - La convivència als pipicans

L'educador caní David Arcos i la usuària del servei Sara Haba parlen dels problemes que poden ocasionar algunes persones als pipicans i zones d'esbarjo per a gossos. Hi ha propietaris i propietàries d'animals que no netejen la zona que ha embrutat el seu animal de companyia, quelcom que pot perjudicar altres persones que fan ús de l'espai.