Las Mañanas de Radio Montornés

Las Mañanas - Curs joves Agents de Salut (28/03/2019)

Las Mañanas - Curs joves Agents de Salut

Marc Colás, tècnic de promoció de la salut de l'Ajuntament de Montornès, i Joan Barrero i Anna Ortíz del CRÍTIC (Servei de prevenció en el consum de drogues, pantalles i riscos associats de la Mancomunitat del Galzeran), expliquen la temàtica de la formació d'agents de la salut per a joves.