Las Mañanas de Radio Montornés

Las Mañanas - Entrevista a Petra Porro i Felicidad Fernández (Plataforma d'afectats per la hipoteca) (07/06/2012)

Las Mañanas - Entrevista a Petra Porro i Felicidad Fernández (Plataforma d'afectats per la hipoteca)
Conversa amb la Petra Porro i la Felicidad Fernández sobre la recent constituïda Plataforma d'afectats per la hipoteca a Montornès. L’objectiu de l’entitat és informar i assessorar les persones que no poden fer front al pagament de les quotes hipotecàries. Membres de la plataforma ajuden els afectats a afrontar la situació i els assessoren sobre aquelles actuacions que han de dur a terme per a la seva defensa. La dació en pagament (cancel·lació de la totalitat del deute amb l'habitatge) i el lloguer social són dues de les solucions que es proposen des de la plataforma per resoldre les greus situacions que travessen els ciutadans que no poden pagar la hipoteca.