La ràdio a casa

14 La ràdio a casa (12/06/2020)

14 La ràdio a casa

En aquest La ràdio a casa, Núria Cachán entrevista el regidor delegat de l’Àrea d’Acció Social i responsable de Promoció Econòmica, Jordi Delgado, i les infermeres al CAP de Montornès Pepa Pardo i Maria Antonia Camps. La col·laboradora convidada és Saida Lara, de "Las Mañanas".