La ràdio a casa

11 La ràdio a casa (08/06/2020)

11 La ràdio a casa

En aquest La ràdio a casa, Núria Cachán entrevista Dani Marín, el tècnic de joventut de l’Ajuntament de Montornès, i Eli Baños i Montse Sánchez, dues mares que han hagut de conciliar el teletreball amb la família i la llar. La col·laboradora convidada és Raquel Sánchez, de "Las Mañanas".