La ràdio a casa

09 La ràdio a casa (04/06/2020)

09 La ràdio a casa

En aquest La ràdio a casa, Núria Cachán entrevista Jordi Soler, director de l’Escola Municipal de Música, Dansa i Aula de Teatre, i Tonyi Piñero, secretària de l'Escola Marinada. El col·laborador convidar és Quintín Valiente, de 'Si te cuento breve, dos veces cuento'.