La ràdio a casa

03 La ràdio a casa (27/05/2020)

03 La ràdio a casa

En aquest La ràdio a casa, Núria Cachán entrevista la tècnica de Participació Ciutadana, Bea Quintana, i una de les membres de Cáritas Montornès, Nury Cotrina. El col·laborador convidat és el DJ Raúl Ortega, de Electro Dance Music.