La Intersecció

La Intersecció - 44 Agafeu per apuntar (15/06/2021)

La Intersecció - 44 Agafeu per apuntar

Mireia Toledo ordena els temes del dia i destaca les obres de mobilitat sostenible.
Marta Toledo ensenya a preparar croquetes de bolets.
I Clàudia Fernández fa un llistat de festivals de música i de mercats d'estiu.