El viaje a ninguna parte

El viaje a ninguna parte - EL DESIG (18/04/2024)

El viaje a ninguna parte - EL DESIG

Totes les persones destigen per naturalesa saber, tenir, estimar... Un desig pot ser com demanar algo que sembla impossible, i Núria Cachán ha preparat aquest programa per fer-nos veure la diferència entre voler i desitjar.