El Peregrino de las Estrellas

El Peregrino de las Estrellas - L'art d'observar (24/01/2019)

Qualsevol que tingui ulls que vegin està capacitat per a veure. Qualsevol que tingui ulls que vegin i una mínima capacitat d'atenció està capacitat per a mirar. Però ah… Observar… Observar és gairebé un art, un privilegi que només està a l'abast d'unes poques persones. No sé si de les més afortunades o de les més imprudents, però unes poques al cap i a la fi.